Motto...

If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best.

Saturday, April 10, 2010

Düş Nedir? [Sıkça Sorulan Sorular]

Düş Nedir?
Düş bir evrenler topluluğu konseptidir. Aslında ilk başta bir arkadaşla yazılmaya başlanan, günümüzde geçen bir melek hikayesinin, daha sonradan dallanarak farklı yönlere ve farklı evrenler dağılması sonucu, böyle bir konspt oluşturup hepsini içine alan bir evren yaratma ihtiyacı duymamdan oluşmuş bişiydir.

Genel olarak bu blogda yazdığım evren klasik bir fantastik kurgu evrenidir. Yuvarlak bir ada ve bir yıldızın köşelerini oluşturacak biçimde dizilmiş 5 kent ve merkezdeki başkentten oluşur. Her bir kentin kendine ait lideri vardır.

Bunun dışında Düş içinde steampunk, bilimkurgu, günümüz, WoD gibi farklı evrenler ama aynı karakterlerle ilgili hikayeler de yazılabilmekte 8D

Blogdaki Düş evreni nasıl bir şey peki?
Tüm Düş aslında kocaman bir ağacın meyvelerinden oluşur. Her bir meyve bir başka evrendir. Birbirlerine dallarla bağlıdırlar ve her evrenin merkezinde bu büyük ağacı simgeleyen bir Ağaç vardır; bu ağaç, büyük ağacın bir sürgünüdür.

Blogdaki Düş evreni yukarıda kabaca haritası verilmiş olan adadan oluşmaktadır =) Ayrıca diğer blog evrenlerinde geçen bölümler de mevcuttur.

Peki, blogdaki Düş'deki karakterler nelerdir?
Morrigan; Kuzeyin Kuzgun lideri. 40-50 yaşlarında, kuzgun karası saçlı bir kadın. Daima beyaz kürkler giyer, bir geyik bineği vardır ve beyik boynuzu bir asa taşır. Zamanında, daha gençken, kardeşi Merla, Noctua ile evliymiş ama ölmüş. Bu pek bir kimse tarafından bilinmez. [Geyik Boynuzu Asa]

Noctua: Doğunun Baykuş lideri. 40-50 yaşlarında, uzun kahverengi saç ve sakallı, iri yapılı, tembel, pipo içmeyi ve birayı seven bir adam. Çektiği acı yüzünden yaşlanmış ve durgunlaşmış olmasına rağmen daima gülümser. Konuşarak anlaşmak daima ilk seçimidir. [Baykuş Balyoz]

Lucinia - Bülbül: Güneydoğunun Bülbül lideri.16-18 yaşlarında, ufak tefek, kısa ,kıvırcık, yeşil saçlı, sesi çok güzel bir kız. Boyutlarına tezat olarak boğazı hiç durmaz, tatlı yemeyi çok sever. Yüzünden hiç eksik olmayan gülümseyişi sadece nişanlısı J. ile kavga ettiğinde silinir. [Suikast Bıçakları/Katar]

J. Roger : Güneybatının Papağan lideri. Tam anlamıyla bir çapkın korsan, uzun boylu, ince ama kaslı yapılı, uzun, ara ara rastalı ve kirli saçlı bir adam. Kılıç ustası ve kadınlara şov yapmayı sever. Her ne kadar gördüğü her kadınla flörtleşse de, pek göstermese de Bülbül'ü çok sevdiği aşikardır. [Uzun Kılıç/Pala]

Kwahu - Yalnız Kartal: Batının Kartal lideri. Katkat bizon kürküne sarınmış, uzun kumral saçlarını tüylü bir saç bandıyla tutturmuş, hafif kızılderili havasında bir adam. 27-30 arası yaşlarında. Kelimelerin boşuna tüketilmesini sevmediği için insanların onu dinlemesini ve çoğunlukla düşünerek ve hissederek çoğunlukla zaten ortada olan cevapları kendilerinin bulmasını ister. [Uzun yay]

CamaeL : Başkent'in Melek lideri. İlk yaratılan ve ilk düşen. Kıskançlığının esiri olmuş, zaman içinde kıskançlık ve hırs yüzünden çarpılmış bir kadın. Kelebek ilk yaratıldığında onu kendine bağlamış ve amaçlarında onu bir araç olarak kullanmıştır. Daha sonra Kelebek onu devirerek tahta geçmiş, kanatlarını zincire vurarak esir etmiştir. Camy tekrar harekete geçmek için Kelebek'in en savunmasız anını beklemektedir. [Asa]

Kelebek : Kan Cadısı Kraliçe Kelebek. Uzun kan kırmızı saçları ve kan kırmızı kanatlara sahip, Büyük Liderler Savaşı sonrası Düş'e dengeyi geri getirmesi için Camy'nin kaburgasından yaratılmış kadın. İlk başta Yaratıcı Ağaç'ın onu Camy'ye yardım etmesi için yollandığı düşünülse de, Arayış serisi sonrasında aslında hepsinin bağlı olduğu tek dengeliyici unsur olması gerektiğini anlayarak tahta geçmiştir. Düş'e ilk geldiğindeki çocuksuluğunu Camy'nin aç gözlülüğü yoketmiş, daha sonradan tekrar kendini bulmuş ve kan şehveti bünyesini terk etmiştir. Kelebek ölemez, kalbi durup ölmüş görünse bile bir süre sonra yaraları kapanır ve tekrar kalbi atmaya başlar. En karanlık ve çaresiz dönemlerinde Kelebek, yaşadığını hissedebilmek için kendini öldürürdü, bu yüzden bilekleri hep bandajlıydı. [Uzun saplı, çift taraflı balta/ Polearm]

Düş'ün yaratılışı?
Düş aslında 2009'a kadar Düş değildi [100. post]. CamaeL karakteri'nin ilk çıkışı 2006'dır ve olaylar Cennet'den dünyaya inen melekler arasında geçer. Camy'nin amacı basittir; dünyada ayrı düştüğü ruh eşi SamaeL'i bulmak. Ancak bir lanetin etkisindeki Sammy, Camy'nin onu bulmasını istemediği için kaçmaktadır. Aslında bu kadar basit olan bu aşk hikayesi, Camy'nin akıl hocasının onu terk etmesiyle Camy'nin kafayı çizmesi ve Kelebek'i kafasında yaratması ile neşelenmektedir =) Daha sonra sürekli olarak saf, depresif ve umutsuz Camy ile realist, güçlü ve acımasız Kelebek'in diyaloglarını yazmaya başladım.

2009'da Yiğit ve Aslı ile Aesten projesini konuşana kadar; Aesten dünyasına bu yazdığım hikayeleri uydurabilmek ve aynı zamanda zamansız-mekansız ülke konseptini sürdürebilmek için, her meyvesinin farklı bir evren olduğu Ağaç fikrini ortaya attım, bugünkü Düş, bu evren konsepti üzerine kurulu ve bu blogda yazılı olanlar sadece bu evrende olup bitenlerden ibaret. Ancak, 2009'un sonunda Düş, Aesten dünyasından ayrılarak eski zamansız-mekansız konseptine geri dönmüş bulunmakta.

Düş zamansız ve mekansızsa, diğer ülke elçileri nasıl geliyor?
O anki Düş hangi haldeyse ona geliyorlar. Her ne kadar sayılamayacak kadar çok farklı Düş olsa da tüm Düş'lerde geçen büyük olaylar aynı [bkz. Sammy'nin gidişi, Kelebek'in gelişi, vs vs.]

Neden bazı karakterlerin adı yok? [Sarışın, O vs gibi bahsediyorsun onlardan?]
Düş'ün zamansız ve mekansız kalabilmesi için olabildiğince özel isim vermekten kaçınıyorum. Eğer bir isim vermem gerekirse de olabildiğince karakterin özelliğine göre anlamı olmasına dikkat ediyorum.

Düş'deki önemli olaylar nedir? Kronolojik sırayla;
Düş'ün Yaratılışı; Ağaç'ın dalında meyve olgunlaşır ve düşer, Düş oluşur. Merkezdeki sürgün büyür, yeşerir ve Ağaç oluşur. Yağmurlar yağar, Ağaç çiçek açar ve polenleri canlıları oluşturur. Ağaç meyve verir ve Düş'ün 6 lideri artık soluk almaktadır. Bolluk huzur ve barış dönemidir.

Liderler Savaşı: Sammy Düş'ü terk eder. Diğer liderler arasında sorunlar baş gösterir. Hırs gözleri bürür ve savaş çıkar. Ancak birbirini tamamlayan ve eşit olan 6 lider asla birbirini yenemez. En sonunda Ağaç, Düş Bahçesinde bir meyve daha verir ve Camy'nin kaburgasından Kelebek oluşur. Camy onu kendine bağlar ve savaşa son verir. Uzunca bir süre boyunca tekrar barış ve huzur hüküm sürer.

Sonsuz Karanlık ve Gölgeler Savaşı: Gölgeler krallığı Düş'e savaş açar ve Camy tüm ülke liderlerini savaşa çağırır. Ağır kayıpların verildiği bu savaştan zafer ile ayrılsalar da savaş meydanında olan olaylar Kelebek'in aklında soru işaretleri uyandırmıştır ve sadakatini sorgulamaya başlar. Adramelech'in Düş'den geçişi de bu zaman rastlar.

Arayış Dönemi - S'arrus'un Düş'e gelişi: Savaştan sonraki dönemde bir gece S'arrus, Kelebek'e güç vaadleri vererek ona bir kitap bırakır. Bu olaydan sonra Kelebek S'arrus'dan eğitim almaya başlar, onu Aesten'in dörtbir yanında arar ve bulduğunda kendini ona adar. Uzun bir öğrencilik döneminden sonra Kelebek Düş'e geri dönerek tahta geçer, Camy'yi zincire vurur[ Bu olaylar sırasında Kelebek Noctua'ya yeni bir balta dövdürür ve Kelebek büyü konusunda iyice güçlenir]. [Sonsuz Kış dönemi] Bir gün S'arrus ortadan yokolur, nitekim Tahta geçtiği zaman verdiği şölende yokoluş haberini alacak ve bir günlük yas ilan edecektir. Ağır bir kabuk değiştirme sürecinden ve bir arayıştan daha geçen Kelebek en sonunda Düş'e tekrar döner.

Sonsuz İlkbahar: İkinci arayıştan ve Düş'ün Aesten'den ayrılmasından sonra ilkbahar dönemi başlar. Kar ve buzla donan toprak tekrardan ısınır, hayat Düş'e geri döner. Kan dürtüsü azalan Kelebek Düş'ün restorasyonu için çabalar, bir yandan komşu ülkelerle olan ilişkilerini sağlamlaştırır.

Kızkardeşler: Paralel evrenlerin varlığını öğrenmesi ile birlikte bir av partisi düzenler ve bir kılıç bulur. Çok geçmeden bu kılıcın koruyucuları olan KaraToprak'ın Kızkardeşleri Düş'e gelir ve Kristal Kılıç'ı geri isterler. Kızkardeşler Anti-Düş olan bir evrenden gelmektedirler. Kısa bir savaştan sonra kızkardeşlerin lideri, Kelebek'in Anti-Düş evrenindeki yansıması olaya el koyarak, ölümü pahasına herşeyi anlatır, Kelebek'in onu Ağaç'a zamanında götürmesi ile birlikte bir ağaca dönüşür. Kristal Kılıç, aslında asla ölemeyen Kelebek'e ölümcül zarar verebilecek tek silahtır ve hiçbir evrenden birinin ona ulaşamaması için özel bir sandığa konarak kızkardeşlere teslim edilir.

Turnuva: Tüm ülkelerden çağırılan katılımcılarla düzenlenen bir turnuvayı anlatır.

Diğer;
*Düş karakterleri ara sıra diğer bloglardaki hikayelerde de yer almaktadır.
*Karakterler sürekli bir değişim içerisinde olmakla beraber sürekli bir şeyler yıkım halindedir =)
*Karakter geçmişleri ve yaşanan hikayelerin çoğu klişelerin süslenip püslenmiş versiyonlarıdır.
*Düş'deki her bir karakterin ve yaşanan her bir olayın aşağı yukarı gerçek hayatta bir karşılığı mevcuttur.
*Düş hakkında sayısız çizim ve resim yapmışlığım vardır.

Bu yazıya daha sonra devam edilebilir =) Eğer kafanıza takılan bir şey varsa yorum olarak atabilirsiniz, cevabını buraya eklerim...

No comments: